Hobľované dosky, Šalovacie dosky

Hobľované dosky vyrábame na vysokootáčkovej štvorstrannej fréze, kde všetky štyri strany opracovávanej dosky sú vyhobľované do hladka. Hrany dosiek sú ostrohranné. Je možná úprava s mierne zaoblenými hranami.

Triedy hobľovaných dosiek

AB Trieda je vhodná na prekladaný (slovenský) strop, obloženie stien, na terasy, prístrešky a iné kde je potrebná bezporuchová povrchová úprava. BC trieda je vhodná tam kde nie potrebná  kvalita…. najviac sa ale používajú na šalovanie.

Hobľované doskyROZMER (H x Š) mmKVALITA A/BDĹŽKA /m
Smrek23 x 165 8,9€do 5m
Smrek28x145/190 12,3€do 5m
Iné dreviny Borovica a SmrekovecHrúbky 20,28 a 40mm Dohodoudo 5m