Hobľované dosky, Šalovacie dosky

Hobľované dosky: Vyrábame na vysokootáčkovej štvorstrannej fréze, kde všetky štyri strany opracovanej dosky sú vyhobľované do hladka. Hrany dosiek sú ostrohranné. Je možná úprava s mierne zaoblenými alebo skosenými hranami.

Neomietané hobľované dosky: Sú vhodné hlavne na prekladaný Slovenský strop a na obitie stien na dosiahnutie efektu starých dreveníc a chalúp. Dosky sú vysušené, odkôrnené a obrúsené boky dosiek, následne sa hobľuje pohľadová strana dosiek.

Triedy hobľovaných dosiek

AB Trieda je vhodná na prekladaný (slovenský) strop, obloženie stien, na terasy, prístrešky a iné kde je potrebná bezporuchová povrchová úprava. BC trieda je vhodná tam kde nie je potrebná  kvalita…. hospodárske budovy, povaly a šalovanie.

Hobľované doskyROZMER (H x Š) mmKVALITA A/BDĹŽKA /m
Smrek23 x 160 9,2€do 5m
Smrek28x145/190 13,00€do 5m
Smrek/borovica44x190 22,00€do 5m
Iné dreviny Borovica a SmrekovecHrúbky 20,28 a 40mm Dohodoudo 5m
Neomietané - Hobľované dosky (Odkôrnené a obrúsené boky)28x150-250 ( Prekladaný Strop ) 16,0€do 5m